Насловна Рјечник


Рјечник

У рјечнику има 653 ријечи.  Додај нову ријеч
Претрага појмова (дозвољени су регуларни изрази) 
Почиње са  Садржи  Тачан појам
Page:  « Prev 1 2
Појам Дефиниција 
коноба

ж (kònoba, ген. мн. kȍnōbā), [клат. canaba крчма] подрум, просторија у којој се држи вино

копе

ж мн. (kȍpe) в. купе

копоран

м [итал. capperone], (kopòran) кратак горњи капут, дио народне ношње

корда

ж (kȏrda), [итал. corda] фитиљ за паљење

коричар

м (kȍričar) ковани нож

корун

м (kòrūn, korúna) окруњени клип кукуруза

косјерити се

несвр. (kosjériti) срдити се, бити набусит

косице

ж мн (kòsice) боранија

кослета

ж (kȍsleta) бачва за превоз и врење маста

костелић

м (kоstèlić) приморско стабло (Celtis australis), има јестив бобичаст плод

Синоними (раздвојити их усправном цртом): копривић|кошћела
котарина

ж (kotàrinа) остава за кукурузе

кошћела

ж (kòšćela) в. костелић

крачун

м (kràčūn, -úna) метална шипка којом се осигуравају врата, засун

крвавица

ж (krvàvica) месна прерађевина направљена од крви; кобасица од крви

креденац

м (krȅdenac) кухињска витрина

крепати

сврш. (krèpati, -ām), [итал. crepare] цркнути, липсати (о животињи и погрдно о човјеку)

крешити

несвр. (krȅšiti, -īm), [итал. crescere] (брзо) расти, напредовати

кричати

несвр. (kríčati) саветовати, упућивати, упозоравати

крмак

м (kŕmak) вепар

крошња

ж (krȍšnja) плетена корпа од врбе (раките) у којој се носи сијено стоци

крпењача

ж (krpènjača) лопта направљена од крпе

крув

м (krȕv) крух, хљеб

крузана

ж (kruzàna) објекат направљен од дрвета у који се складишти кукуруз (дијал. куруз)

Синоними (раздвојити их усправном цртом): кош
крунилица

ж (krúnilica) ручна направа за круњење кукуруза

крупа (падавина)

ж (krúpa) атмосферска падавина у виду ледених зрна, град, туча

кужина

ж (kùžīna), [венец. cusìna, итал. cucina] кухиња

кукумар

м (kȕkumār), [венец. cugumèro, итал. cocómero] краставац

кула

ж (kúla), [тур. kule од арап. qullä] камена кућа с таваном

кумпјер

м (kùmpjer) кромпир

кунтен

кунтена, кунтено (kùnten, kuntèna, -o) вољан [итал. contento задовољан]

купанац

м (kupánac, kupánca) аш купа в. аш, купе

купе

ж мн. (kȕpe), [итал. coppe] боја у италијанским картама (пехар)

курузовница

ж (kuruzòvnica) проја

куцин

м (kùcīn, kucína) пас

кушин

м (kùšīn, kušína), [итал. cuscino] јастук

Page:  « Prev 1 2

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6)

You should upgrade to Internet Explorer 9, please visit the Internet Explorer 9 worldwide page.