Насловна


Рјечник

У рјечнику има 653 ријечи.  Додај нову ријеч
Претрага појмова (дозвољени су регуларни изрази) 
Почиње са  Садржи  Тачан појам
Сва слова  A g Ђ Ј Љ Ћ А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш
Page:  1 2 3 4 5 6... Next »
Појам Дефиниција 
aњгир

м (ànjgir) __ ждребац, коњ __

MIbnnCQcAZcaML

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Синоними (раздвојити их усправном цртом): johnansog
ђир

м (đȋr, мн. đírovi), [итал. giro] кружење, кратка шетња (укруг)

јаглац

м (jȁglac) врста цвијета, јагорчевина

јаглика

ж (jàglika) в. јаглац

јогунаст

јогунаста, јогунасто (jȍgunast, -a, -o), [тур. yoǧun] тврдоглав, својевољан, самовољан

јогунити се

несвр. (jogúniti se, jògūnīm se), [в. јогунаст] бити јогунаст, опирати се тврдоглаво обијесно

јопе

прил. (jòpe) опет, поново

љеса

ж (ljȅsa) тараба, дрвена ограда

љестве

ж мн (ljȅstve) в. шкале

Синоними (раздвојити их усправном цртом): мердевине
људеван

прид. (ljùdevan) разговоран, причљив; човечан

људикати

несвр. (ljudìkati) ћаскати, ћакулати

ћа

прил. (ćȁ) (уз глаголе ићи, отићи и сл.) одавде, одатле: оде ћа; ајмо ћа

ћаћа

м (ćȁća, ćȁćē, вок. ćȁća) отац, тата

ћако

м (ćáko, ćákē) свекар

ћакуле

ж мн. (ćȁkule), [итал. венец. ciacola]

  1. 1. брбљање, чаврљање, ћаскање
  2. 2. говоркање, гласине
ћено

мушки пас

ћић

м (ćȋć) стриц од милоште

ћика

ж (ćȉka) опушак, пикавац

ћикара

ж (ćìkara, ген. мн. ćȉkārā ), [венец. chìcara, итал. chicchera] шоља

ћимица

ж (ćímica) в. чимавица

ћуктер

м (ćùkter) слатко од грожђа и брашна

ћулати

несвр. (ćúlati) гонати; померати с једног места на друго без одизања предмета са површине на којој се налази

ајер

м.р. (ȁjer) в. арија

ајме

узв. (ȁjme), [итал. ahimé] узвик за изражавање бола, жалости, чуђења и др., јао, куку, авај

ајмекати

несврш. (ajmékati, àjmēčēm), [в. ајме] стално говорити ајме, стално се тужити, јадати се, кукати

ајтати

несвр. (ȃjtati, -ām) бринути, марити (за некога или нешто), водити рачуна (о некоме или нечему)

абес

прил. (ȃbes) много (људи,...); нпр. "Абес их је било!"

авлија

ж (àvlija, ген. мн. ȁvlījā), [тур. avlı од нгрч. avlī од грч. aulē] двориште

адет

м (ádet), [тур. ȃdet од ар. ̔ādä(t)] обичај из народног живота

антреса

ж (antrèsa) адреса

антресирати

несвр. (antresírati) адресирати, адресовати

антрешељ

м (antrèšelj), [срлат. intersellare ставити (коњу, магарцу) на леђа од inter међу и sella седло] мјесто на леђима товарног грла између двију натоварних страна: ставити врећу у антрешељ

аргет

м.р. (aȑget) зидарски помоћник; помоћник

арија

ж (ȃrija), [итал. aria] зрак, ваздух

арлаукати

несвр. (arlaúkati) в. бердокати

армелин

м (armèlīn, armelína), [венец. armelin] кајсија; врста кајсије

астал

м (àstal) сто

аторити

несвр. (ȃtoriti, -īm) повлађивати некомe, одобравати нечије поступке

ачити се

несврш. (áčiti se, ȃčīm se)

  1. 1. пренемагати се
  2. 2. бахато се понашати, силити
аш

м (ȁš), [лат. as, њем. As, итал. asso] ас, кец

бајам

м (bàjam), [вријанта од тур. badem од перс. bādām] бадем

бајта

ж (bájta) шупа, колиба, барака, земуница

баџа

ж (bàdža) кровни прозор

Синоними (раздвојити их усправном цртом): капак, шибер
бабуљ

м (bȁbūlj) омањи камен који се може без напора руком бацити, каменица

Синоними (раздвојити их усправном цртом): каменица
баверин

м (bavèrīn, baverína), [итал. bavaglino] платнени убрушчић који се веже око врата малом дјетету, партикла

бавити се

несвр. (bàviti se) задржавати се

баглама

ж (baglàma) шарка на вратима, прозорима и сл.

бад

м (bȃd)

  1. 1. дуги штап с гвозденим шиљком на врху којим се гоне волови
  2. 2. в. бадина
Синоними (раздвојити их усправном цртом): остан
бадиљ

м (bàdīlj, badílja), [итал. badile] лопата

Page:  1 2 3 4 5 6... Next »
Сва слова  A g Ђ Ј Љ Ћ А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6)

You should upgrade to Internet Explorer 9, please visit the Internet Explorer 9 worldwide page.